Weg van Spelling – Naar meervouden met vaste s of apostroph s