Weg van Spelling

Groep

Voor de leerkracht: Deze lessenserie is gebaseerd op "De route van de spellingregels" van Arnoud Kuijpers. De lessen zijn aangepast voor gebruik (in de bovenbouw) in het basisonderwijs. Uitleg aan de hand van video's, woordkaarten en voorbeelden worden afgewisseld met invullesjes en spelactiviteiten.

WVSA01 Van hoofdletters en kleine letters

WVSB01 Naar meervouden met vaste s of ‘s

WVSB02 Naar meervouden met en

WVSB03 Naar meervouden met en en meer

WVSC01 De tussen s in beeld

WVSD01 De tussen en in beeld en uit beeld

WVSE01 Verkleinwoorden

WVSF01 Aan elkaar of los

WVSG01 Liggend streepje

WVSH01 Trema

WVSI01 Apostroph

WVSJ01 Accenten

WVSK01 Getallen

WVSL01 Sommige en sommigen