Ontleden op rij

Groep

ONTA01 Van persoonsvorm tot onderwerp

ONTA02 Van pv en werkw. gezegde tot ondw.

ONTA03 Van pv en naamw. gezegde tot ondw.

ONTA04 Van pv tot meewerkend voorwerp

ONTA05 Over bijwoordelijke bepalingen

ONTB01 Van zelfst. ww tot koppelwerkwoord

ONTB02 Van lidw. tot zelfst. naamwoord

ONTB03 Van pers. tot bez. voornaamwoord

ONTB04 Over telwoorden

ONTB06 Over voegwoorden

ONTB07 Over bijwoorden