Van persoonsvorm en naamwoordelijk gezegde tot onderwerp