Groep

Serie

Thema

LEZ04A Van woorden naar zinnen – Klikken

LEZ04B Van woorden naar zinnen – Slepen

LEZ05A Van woorden naar zinnen – Klikken

LEZ05B Van woorden naar zinnen – Slepen

LEZ06A Van woorden naar zinnen – Klikken

LEZ06B Van woorden naar zinnen – Slepen

LEZ07A Van woorden naar zinnen – Klikken

LEZ07B Van woorden naar zinnen – Slepen

LEZ08A Van woorden naar zinnen – Klikken

LEZ08B Van woorden naar zinnen – Slepen

LEZ09A Van woorden naar zinnen – Klikken

LEZ09B Van woorden naar zinnen – Slepen

LEZ10A Van woorden naar zinnen – Klikken

LEZ10B Van woorden naar zinnen – Slepen

ONTA01 Van persoonsvorm tot onderwerp

ONTA02 Van pv en werkw. gezegde tot ondw.

ONTA03 Van pv en naamw. gezegde tot ondw.

ONTA04 Van pv tot meewerkend voorwerp

ONTA05 Over bijwoordelijke bepalingen

ONTB01 Van zelfst. ww tot koppelwerkwoord